Drzewo stanowi jeden z wielu znanych surowców należytych do wytworzenia określonego przedmiotu. Za pomocą jego obróbki nadaje mu się pewnych specyficznych własności. Typy obróbki